www.pardus.at
Account Login options
Password  Secure login
↑↑Savjeti za prve dane u Pardusu

English Deutsch Portugues Español Italian Nederlands 
Pustolovu koji tek zapocinje svoju avanturu u Pardusu, ulazak u Pardusov svijet - neizmjeran online univerzum mnogih prilika i mogucnosti - može biti prilicno zbunjujuc i pretrpan. Ovi savjeti vam žele olakšati otkrivanje i istraživanje svijeta Pardusa u prvim danima vaše avanture, savjetovati vam kako svladati brojne opasnosti i rizike na koje možete naici, te vas podsjetiti na korisne lekcije iz vodica.


Upoznajte osnove
Preporuèa se da izdvojite nešto vremena za prouèavanje prvih nekoliko stranica Uputa (Manual), a zatim bacite pogled na izvrstan Vodiè za nove igraèe (Newbie guide). To vam može uštedjeti puno nevolja!
Pazite na gorivo
Hydrogen Fuel Fuel Collector Igru zapoèinjete s 10 tona vodikovog goriva u teretnom prostoru. Gorivo je uvijek potrebno za pokretanje broda i brzo se troši. Ako je na polju na kojem se nalazi vaš brod ostalo dovoljno resursa, gorivo možete prikupiti i iz svemira naredbom "Prikupi gorivo" (Collect fuel) koja se nalazi u prozoru s naredbama (Commands). Kolièinu resursa preostalih u pojedinom polju možete vidjeti lijevo u statusnom prozoru (Status). Gorivo takoðer možete kupiti na planetima, svemirskim stanicama ili graðevinama, tzv. skupljaèima goriva. Bolje je sa sobom nositi previše goriva, nego premalo!
Pazite na radne bodove (Action points)
Action PointsUvijek budite pozorni na to koliko vam je radnih bodova preostalo. Njihova se kolièina smanjuje sa svakom akcijom koju izvedete. Svakih šest minuta dobivate 24 radna boda - ukupno 5760 dnevno.
Iskoristite korisne alate
Neki vrlo aktivni igraèi doprinijeli su zajednici Pardusa stvarajuci korisne aplikacije. Njih možete pronaci na forumu:
forum.pardus.at/index.php?showtopic=947.

Primjerice, sigurno ce vam od velike pomoci biti mapa Pardusa
Skupljajte i prodajte resurse
Energy Nebula
Asteroids Space
Energy Nebula Gas Ore Hydrogen Fuel
Skupljajte energiju iz energetskih polja, plin iz maglica, rudu s asteroida ili vodik iz svemira. Prodajte resurse na planetima ili svemirskim stanicama ako za njima postoji potražnja. Zapazit cete da su visokorazvijeni sektori, primjerice oni gdje ste najvjerojatnije zapoèeli avanturu u Pardusu, obièno vrlo siromašni resursima. Drugi bi sektori trebali biti bogatiji.

Takoðer uzmite u obzir da skupljanje resursa iz polja u kojima ih je vrlo malo prostalo (uobièajeno zvano "stripmining", ogoljivanje) nije unosno, te se na takvu praksu gleda s prezirom i porugom. Naime, polje se to sporije obnavlja što je u njemu manje resursa preostalo.
Pridružite se frakciji
The Federation The Empire The UnionPridruživanje jednoj od triju frakcija nije obavezno i neki igraèi uživaju u slobodama koje donosi neutralnost. No u poèetku možete znaèajno uvecati prihode ispunjavajuci dodatne poslove za vašu frakciju. Nekoj od frakcija (Imperij, Federacija ili Unija) možete se pridružiti na planetima ili svemirskim stanicama, a izvršavanjem poslova za frakciju povecat cete svoje iskustvo i rang. Poslove cete pronaci na oglasnoj ploèi.
Trgujte
Class M Planet Starbase
Energy Food Water
Zaraðujte trgujuci izmeðu planeta klase M i svemirskih stanica. Planeti trebaju energiju, a svemirske stanice hranu i vodu.
Birajte svoje bitke
Space Maggot Young Space DragonNa poèetku biste se trebali boriti iskljuèivo protiv svemirskih larvi (Space Maggot) ili, ako mislite da imate dovoljno borbenog iskustva, protiv mladih svemirskih zmajeva (Young Space Dragon) - oni su najlakši protivnici. Ako uvidite da vam je protivnik presnažan ili se nalazite u kritiènoj situaciji, ne sramite se povuci iz borbe!
Izbjegavajte pirate u blizini crvotoèina; izbjegavajte maglice
Wormhole Experienced Pirate Inexperienced Pirate
Nebula Sarracenia Blood Amoeba
Izbjegavajte prolaziti energetskim poljima u blizini crvotoèina jer se u njima znaju skrivati pirati!


Izbjegavajte prolaziti maglicama jer u njima možete naletjeti na skrivena agresivna èudovišta!
Budite fleksibilni
Wormhole Ako u sektoru u kojem se nalazite ne priskrbljujete dovoljno zarade, u njemu nema dovoljno resursa, ili je pak sektor inaèe nepovoljan, jednostavno ga napustite kroz crvotoèinu i iskušajte srecu negdje drugdje. Univerzum Pardusa pruža mnogo mogucnosti samo ih ponekad morate potražiti.
Igru napuštajte na sigurnim mjestima
Class M Planet Starbase WormholeOIgru napuštajte samo u zašticenim zonama (planetima, svemirskim stanicama ili crvotoèinama) jer u suprotnom možete postati laka lovina piratima ili lutajucim svemirskim nemanima. Provjeru zaštite èinite klikom na "Provjeri klaster i zaštitu" (Check Cluster & Protection) na dnu statusnog prozora.
Vaša prva graðevina
Medical Laboratory Brewery Chemical LaboratoryŽelite li izgraditi graðevinu, uzmite si vremena i pitajte ili zatražite pomoc na chatu ili forumima. Vaša prva graðevina trebala bi biti neka jednostavna ali dobro postavljena. Primjerice, izgradite medicinski laboratorij, pivovaru ili kemijski laboratorij u blizini planeta ili svemirske stanice.
Pitajte za pomoc
?Iskusite li ikakve probleme, slobodno pitajte igraèe-vodièe na chatu za pomoc (Help chat). Oni ce rado pomoci svim novim igraèima.


Last modification on this page: 2007-10-24

Copyright © 2003-2024 Bayer & Szell OG. All rights reserved. | Terms and Conditions | Privacy Policy | Impressum |